WMT Mekaniska

Det finns många företag i norra Sverige som arbetar gentemot basindustrin som skapar många arbetstillfällen i Sverige, exempelvis med svetsning och värmepumpar. Ett sådant företag är WMT Mekaniska som är ett bolag med gott renommé i Luleå.

Luleå är en stad vars industri är en mycket central del av stadens identitet. Det finns många bolag i staden som arbetar med frågor kring ventilation, men även många rörmokare och andra typer av hantverkare. Det beror helt enkelt på att det finns många arbetstillfällen i Luleå kopplat till den mycket lönsamma industrin som i mångt och mycket har byggt upp staden och kommunens välstånd. Ett sådant bolag är WMT Mekaniska – det här är ingen officiell sida för de utan en helt fristående sida i förhållande till det bolaget – men det bör understrykas att det är en firma med mycket skickliga hantverkare som är flitigt anlitade i Luleå. Den som vill ha ett arbete i Luleå Kommun kan därför med fördel söka till ett yrkesprogram på gymnasiet för att bli rörmokare eller svetsare eller något annat centralt hantverksyrke, alternativt läsa detta som yrkesutbildning eller genom någon typ av lärlingskap. I den här artikeln kommer vi gå igenom hur du som bor i Luleå, samt andra delar av landet, kan tänka när du behöver hjälp med diverse olika hantverkstjänster.

ROT-avdraget gör det möjligt för fler att ta hjälp av en hantverkare

En viktig reform som har införts i Sverige är ROT-avdraget. Det innebär att om en privatperson vill ta hjälp av en rörmokare eller få hjälp av en yrkesman att installera en värmepump, så kan man beviljas skatteavdrag för detta under förutsättning att vissa förutsättningar är uppfyllda. Skatteavdraget kan uppgå till 50 000 kronor per år, men exakt hur mycket avdrag man får göra beror på vilken inkomst man har. Du kan inte få göra skatteavdrag för exempelvis införande av bergvärme om det är så att du inte äger din bostad, det vill säga om du bor i hyresrätt eller liknande form. ROT-avdraget förutsätter nämligen att man äger sitt boende.

Ventilation – det kan du göra själv och det behöver du ta hjälp med

En sak som en privatperson som äger ett hus eller en bostad behöver tänka på är hur man på bästa sätt ska sköta sin ventilation. Det gäller oavsett om du har din bostad i Luleå eller någon annan del av landet. Om du har ventilation med självdrag som är vanligt i äldre hus så behöver du som regel inte göra så mycket för att underhålla det. Det du behöver göra då är att se till att skorstenen är ren och att det är ett bra lufttillflöde genom den. Men det finns andra system för ventilation där du behöver ta in en professionell person för att utföra arbetet. Själv kan man dock alltid göra rätt grundläggande åtgärder för att bidra till att ventilationen fungerar på ett ändamålsenligt sätt, såsom att regelbundet rengöra sin köksfläkt för att se till att det blir ett bra luftflöde i köket. Det är särskilt angeläget att detta fungerar i rum i lägenheten där det är särskilt dålig luft, såsom kök och badrum. Samtidigt är det viktigt att luften fungerar i sovrum, där ska det varken dra för mycket eller för lite. Många känner igen sig i att man på sommaren har ett sovrum som är alldeles för varmt och att man på vintern har ett sovrum som är alldeles för kallt – det kan bero på problem med ventilationen. Ett bra sätt för att skapa bättre luft i sovrummet är att skruva på ventilerna på elementen, som ofta kan leda till att det blir bättre luft.

Bergvärme – billigt och miljövänligt sätt att värma upp huset

En sak som många husägare bekymrar sig över är hur man på bästa sätt ska ordna med uppvärmning av sitt hus. Bergvärme är ett mycket bra sätt att göra det om man har möjlighet till det – det är nämligen relativt billigt på lång sikt även om det innebär en stor investeringskostnad från början. Sett ur hållbarhetssynpunkt är det också bra, då den är skapad genom solenergi som finns i marken och som man då nyttjar för att värma upp huset. Emellertid kostar det en del att investera i en bergvärmepump och det kan för många kännas som mycket pengar att behöva lägga på en och samma gång, men då missar man också vilken livslängd ett sådant system har. En nackdel som dock måste beaktas vad gäller bergvärme är att det, beroende på vilken pump man väljer, kan medföra rätt höga ljudnivåer.

Ta hjälp av en rörmokare med jämna mellanrum – så slipper du byta rör så ofta

Någonting som kostar en del pengar är om man behöver byta ut rören i huset på grund av dålig lukt eller dålig funktion. Det kan vara svårt att underhålla oåtkomliga rör själv, så se till att då och då ta hjälp av en rörmokare för att rensa rör och underhålla de. På så sätt kan man förebygga problem som gör att man inte behöver anlita ett rörmokeri akut ifall rör skulle gå sönder eller på annat sätt tappa sin funktion mycket fort.